Emil Edström

Ordförande

Telefon: 073 – 094 20 55
emil.edstrom@skellskate.se

Otto Larsson

Kassör

Telefon: 073 – 805 79 11
otto.larsson@skellskate.se

Alfred Sjödin

BMX

Telefon: 070 – 584 60 55
alfred.sjodin@skellskate.se

Hanna Fjellstedt

Systraskate

Telefon: 073 – 029 25 36
hanna.fjellstedt@skellskate.se

Kontakta Skellefteå Skateboardförening

Stort tack till alla som hjälpt till med nya inomhushallen.